מ

ו

א5פ
ד
א
ג

 

Retractable Wall Mounted Washing Line

ס

<

Multi-line clothesline

 

ג 

ב
<

Retractable Wall Mounted Washing Line

 

ו

<
מ

 


פ